DE KRACHT VAN HET LOSLATEN

 

 

Onze omgeving bepaalt voor een groot deel hoe we ons gedragen en voelen.  Waar we opgroeien, wie onze ouders zijn, welke leerkrachten we hebben en wie onze klasgenootjes zijn,...  Je krijgt het allemaal gewoon voorgeschoteld en je moet het er maar mee doen.  Daar begint jouw veerkracht reis mee.

In je volwassene leven krijg je meer de kans om zelf keuzes te maken maar ook daar heb je te leren omgaan met bvb die luidruchtige, veeleisende of brutale collega's, baas, buren, etc.

De mensen waarmee we omringd zijn en de omgeving waarin we het meest vertoeven vormen ons.

Deze vorming beïnvloedt, onbewust, ons gedrag.  We gaan vanuit de 5G's

Gebeurtenis
Gedachte
Gevoel
Gedrag
Gevolg

ons gedrag laten beïnvloeden door hoe we ons voelen met een bepaalde gebeurtenis.  Daar komt nu het stukje aan bod waar jij je verantwoordelijkheid kan nemen.

Want; "je kan niet kiezen wat er rondom je gebeurt, je kan wel kiezen hoe je ermee omgaat"

Kiezen betekent vaak ook loslaten.  Door te kiezen voor het ene, keer je de rug naar het andere.  Het loslaten is waar we vaak tegenaan lopen, want hoe begin je daar nu aan?

Hoewel er geen vaste formule is begint alles bij jouw GEVOEL.

Wanneer je iets voelt geef er dan aandacht aan.  Voorbeelden van wat je kan voelen bij een bepaalde gebeurtenis:

Positief gevoel Negatief gevoel
Kriebels in de buik Buik- hoofd- nek- rugpijn
Energie Zweten
Licht gevoel in het hoofd Vermoeidheid

 

Deze gewaarwordingen wil je niet wil negeren.  Jij bent immers de CEO van je eigen leven.  Jij bepaalt welke richting je uitgaat.  Waarop je wil terugkijken als het bijna voorbij is.  Gemiddeld 80 jaar zijn we hier aanwezig.  Dat lijkt enorm lang, maar is ook in een oogwenk voorbij.  Ik ben al voorbij de helft 😚

Dus je (h)erkent de gewaarwordingen in je lichamelijke reactie op een gebeurtenis.  Dat is de allerbelangrijkste stap.

Maar wat dan?

Je hebt dan actie en regie over je eigen leven te nemen.  Alvorens je tot actie overgaat dien je je even de vraag te stellen:

  • Indien positief: hoe kan ik dit bestendigen
  • Indien negatief: hoe kan ik dit veranderen of loslaten

Wat is ervoor nodig om te behouden wat ik voel, of net het tegenovergestelde, weg te stappen van wat ik voel.

Het zou kunnen dat je dit meteen weet maar vaak is het goed om het even te laten "inzinken".  Zo kan je ratio en gevoel samen brengen en tot een, voor jou, op dat moment, logisch geheel.

Veel coaching therapieën zullen je aanmoedigen om enkel op je gevoel voort te gaan.  Gevoel maakt immers geen denkfouten.  Ik ben het daar mee eens.

Toch, .... weet ik jammer genoeg uit de praktijk dat het niet altijd zo eenvoudig is.

Ik schrijf deze blog dan ook niet zomaar.  Nee, ik schrijf hem omdat ik middenin het zoveelste proces van loslaten zit.  Waarom ik erover schrijf is omdat ik iedereen de kracht die loslaten enerzijds vraagt maar anderzijds ook brengt, gun.

Kiezen voor jezelf is de mooiste vorm van zelfzorg. Niemand weet hoe jij je voelt.  Enkel jij kan aan de slag met je emoties en je gevoelens en kan kiezen voor wat het beste is voor jou.  En dat, kiezen voor jezelf, geeft je kracht.

6 keer is het ondertussen dat er een liefdesrelatie eindigt.  Om verschillende redenen en op verschillende manieren.  Zowel door mezelf als door de ander.

De laatste keer was vrijdag 15 maart.

Loslaten was, na de emotie en gevoelens die ik ervaarde bij het horen van bepaald nieuws, het enige dat ik kan doen.  

Is het gemakkelijk?  Nee!  Maar om te groeien moet je uit je comfortzone komen.  

"choose the life you want, then say no to everything that isn't that'

Vanuit de wetenschap wat ik niet wil, kan ik niet anders dan loslaten.  Met het negatieve gaat ook al het positieve dat er wel was weg.  Dat zijn de secundaire verliezen.  

Hier komt ratio.  Hoewel ik niet geloof in bij elkaar blijven voor de kids ofzo begrijp ik wel dat je dat soms wil overwegen.  Wikken en wegen.  De pro's.  De cons. De balans vinden tussen álle elementen.

Neem je tijd.  Jouw leven tikt maar loopt niet.  De weg die jij kiest is jouw weg. Niemand heeft er een oordeel over te geven.  Ook jij niet.  Oordeel niet. Voel.

Na het maken van een doorvoelde keuze komt de terugslag.  Je voelt eerst het goede dat weg is.  Er komt gemis en je voelt angst en twijfel.  Wanneer je volhardt en hierdoor gaat komt er licht en kracht.  Je lichaam gaat dankbaar aan de slag met jouw keuze om voor jezelf te kiezen.

Kracht, omdat je niet compromitteerde op je eigen geluk

Energie, omdat je koos voor jezelf 

Resultaat, omdat je je lichaam niet verloochende maar erkende

Natuur, ... terug naar wie jij echt bent met een diepe innerlijke kracht.

 

In het KERN coaching programma gaan we Krachtig, Energiek naar Resultaat vanuit jouw Natuur.

Wil jij ook leren om vanuit je eigen natuur te kiezen voor jezelf en volop voor Kracht Energie en Resultaat te gaan?

I'm your coach.

 

 Boek jouw vrijblijvende verkennende babbel